لینک دانلود چند کتاب الکترونیک درباره ی هوش تجاری


Business Intelligence: Making Better Decisions Faster
by: Elizabeth Vitt, Michael Luckevich, Stacia Misner
en

Delivering Business Intelligence with Microsoft SQL Server 2005
by: Brian Larson
EN

Pro PerformancePoint Server 2007: Building Business Intelligence Solutions (Expert's Voice in Business Intelligence)
by: Philo Janus
EN

password for last e-book: gigle.ws

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 3 خرداد 1389    | توسط: علی    | طبقه بندی: تجارت الکترونیک،     | نظرات()