منبع : همشهری آنلاین

امروزه علم و تكنولوژی بویژهICT تا آن اندازه توسعه یافته كه در واقع می‌توان گفت انسان به چشم سومی مجهز شده است.

این علم انسان را قادر می‌سازد چیزهایی را كه تاكنون برای بشر ناشناخته بود را از اعماق تاریكی‌ها كشف كند و به خدمت گیرد.

در كشورهای توسعه‌یافته فناوری اطلاعات و ارتباطات، به راحتی جایگاه خود را در كلیه شئون زندگی فردی و اجتماعی یافته‌است به گونه‌ای كه این نقش در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و آموزشی كاملا به چشم می‌آید.

شاخص عمده این نمود، حركت به سوی جامعه دانایی محور است كه همه امور با شكل و محتوایی بهتر در جهت بهبود وضعیت زندگی مردم و ایجاد مناسباتی انسانی‌تر برای رسیدن به یك فهم متقابل، سمت و سو می‌یابند.

بنابراین، اینكه سیستم های سنتی تا چه اندازه به فضای دیجیتال واردشده، در واقع نشانگر توجه به سرمایه های ملی یك جامعه است. اینكه در دستگاههای دولتی، بانك‌ها، كتابخانه‌ها، مدارس ، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و ... به ایجاد فضای دیجیتال توجه شده، نمایانگر درك اهمیت استفاده از ICT است.

تالكو پارسونز در جامعه‌شناسی این دیدگاه را مطرح می‌كند كه بالاترین تحولات براساس اطلاعات رخ می‌دهد. به همان میزان كه اطلاعات جا به جا می‌شود، كنش‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه اتفاق می‌افتد.

تولید فرهنگ در فضای سایبر  بی‌تردید برای كمك به فهم بیشتر این فضا نقش مهمی ایفا می‌كند. چرا كه در فضای سایبر و اینترنت كه در واقع یك محیط سازنده محسوب می‌شود، تك‌تك افراد باید فعال باشند و دانش و فكر و اندیشه تولید كنند. زیرا این فضا می‌طلبد كه از مفاهیم عمده، تعاریف جدیدی ارائه شود. مفاهیمی مثل اقتصاد ملی، مناسبات بین‌المللی و منافع ملی، منطق بازار‌یابی و تولید ثروت، جایگاه رسانه‌ها و ... دربحث جهانی‌سازی نیز همواره این نظر مطرح بوده است كه استقلال فرهنگ‌ها تا جایی نمود می‌یابد و تحقق می‌پذیرد كه به واقع آن فرهنگ بتواند در عرصه تولید دانش و دانایی سهیم باشد. به عبارت دیگر بقای پاره فرهنگ‌ها تنها با پیروزی در عرصه رقابت در تولید اندیشه امكان‌پذیر است.

به این ترتیب در این چرخه پرشتاب، اگر پاره‌فرهنگی امكان تولید اندیشه و طرح حرف تازه‌ای در عرصه‌های عمده جامعه نداشته‌باشد، خود به خود حذف می شود و یا به عبارتی در فرهنگ های فعال‌تر و پویاتر حل می شود.

در چنین روندی، شاخص ها و ابزارهای جدیدی برای ارائه تعریفی جامع از "یادگیری و آموزش" مورد توجه قرار گرفته است و نقش كامپیوتر و اینترنت در این نظام، مفهوم جدی تری یافته است. فضایی كه یك دیدگاه تعاملی بین استاد و دانشجو بوجود می‌آورد. در این شبكه‌های مجازی، در واقع تك تك دانش‌پژوهان فعالیت دارند و دانش تولید می كنند.

نوشته شده در تاریخ جمعه 18 تیر 1389    | توسط: علی    | طبقه بندی: مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات،     | نظرات()