كسی كه بر خشم خود غبله كند بر بدترین دشمن خود مسلط میشود.

                                                                                                  لیوس سیروس

نوشته شده در تاریخ جمعه 10 اردیبهشت 1389    | توسط: علی    | طبقه بندی: بهتر است بدانیم - نکات آموزنده،     | نظرات()